Thermo Scientific Orion Wzorce ORP

Wzorce ORP

Nigdy więcej nie martw się o mieszanie odczynników, ekspozycją na niebezpiecze substancje chemiczne lub ich utylizacją. Nasze wstępnie zmieszane wzorce ORP dały świetne wyniki w testach porównawczych ASTM i są określone w metodzie ASTM D1498. W przypadku, gdy wzorce oparte na chinhydronu są dobre tylko przez jeden dzień, a te oparte na roztworze Zorbella są dobre tylko przez rok, stabilność naszego standardu ORP daje dwuletni okres przydatności do użycia.

Specyfikacja:

Nr kat. Opis
967901 Wzorzec ORP, +420 mV w stosunku do standardowej elektrody wodorowej (EH), +220 mV w stosunku do elektrody Ag/AgCl przy użyciu roztworu wypełniającego 900011, 475 mL
967961 Wzorzec ORP, +420 mV w stosunku do standardowej elektrody wodorowej (EH), +220 mV w stosunku do elektrody Ag/AgCl przy użyciu roztworu wypełniającego 900011, 5 x 60 mL