Thermo Scientific Orion Roztwory do napełniania elektrod

Roztwory do napełniania elektrod

Specyfikacja:

Nr kat. Opis Do elektrod:
810007 Roztwór wypełniający do elektrod ROSS, 3 M KCl, 5 x 60 ml Elektrody ROSS Ultra, ROSS i Micro ROSS

800300, 800500U, 8102BN, 8102BNUWP, 8103BN, 8103BNUWP, 8104BN, 8104BNUWP, 8115BN, 8115BNUWP, 8135BN, 8135BNUWP, 815600, 8156BNUWP, 8157BNU, 8157BNUMD, 8157UWMMD, 8163BNWP, 8165BNWP, 8172BNWP, 8175BNWP, 8220BNWP, 8302BNUMD

900011 Chlorek srebra roztwór wypełniający elektrodę pH, 4 M KCl z Ag/AgCl, 5 x 60 ml Elektrody Standardowe, specjalistyczne, z pojedyńczym kluczem elektrolitycznym, uzupełnialne, Green, mikro i ORP

9102BNWP, 9103BNWP, 9104BNWP, 9156BNWP, 9157BN, 9157BNMD, 9162BNWP, 9165BNWP, 9172BNWP, 9180BN, 9180BNMD, 9678BNWP, 9778BNWP, 9780SC, 9810BN, 9826BN, 9863BN, GS9156BNWP

900004 Chlorek srebra roztwór wypełniający elektrodę pH (niski poziom), 2 M KCl z Ag/AgCl, 5 x 60 ml Elektrody Standardowe, specjalistyczne, z pojedyńczym kluczem elektrolitycznym, uzupełnialne, Green, mikro i ORP (próbki o niskiej sile jonowej)

9102BNWP, 9103BNWP, 9104BNWP, 9156BNWP, 9157BN, 9157BNMD, 9162BNWP, 9165BNWP, 9172BNWP, 9180BN, 9180BNMD, 9678BNWP, 9778BNWP, 9780SC, 9810BN, 9826BN, 9863BN, GS9156BNWP

910008-WA Roztwór do napełniania elektrody pH z podwójnym kluczem elektrolitycznym, 3 M KCl, 5 x 60 ml Elektrody Double Junction, Double Junction Refillable Green oraz KNIpHE

9102DJWP, 9110DJWP, 9120APWP, GD9156BNWP

510011 Roztwór wypełniający do elektrod No-Cal, 5 x 60 ml Elektrody No-Cal

5107BNMD, 5107NC

900001 Roztwór do napełniania elektrody referencyjnej o pojedyńczym kluczu elektrolitycznym, roztwór równoważny z Ag/AgCl, 5 x 60 ml Elektrody odniesienia z pojedyńczym kluczem elektrolitycznym

900100

900002 Roztwór wewnętrzny do napełniania elektrody referencyjnej z podwójnym kluczem elektrolitycznym, równoważny z Ag/AgCl, 5 x 60 ml Elektrody odniesienia z podwójnym kluczem elektrolitycznym

900200

900003 Roztwór zewnętrzny do napełniania elektrody referencyjnej z podwójnym kluczem elektrolitycznym, 10 % KNO3, 5 x 10 ml. KNO3, 5 x 60 ml Elektrody odniesienia z podwójnym kluczem elektrolitycznym

900200