Thermo Scientific Orion Wzorce kalibracji ISE, regulatory siły jonowej, odczynniki i roztwory wypełniające

Wzorce kalibracji ISE, regulatory siły jonowej, odczynniki i roztwory wypełniające

Wykonuj powtarzalne pomiary ISE dzięki wzorcom kalibracyjnym Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Do stosowania z elektrodami jonoselektywnymi od amoniaku do twardości wody.

Specyfikacja:

Nr kat. Opis
Amoniak do elektrod 9512BNWP Standard i 9512HPBNWP High Performance
951006 0,1 M NH4Cl Wzorzec amoniaku, 475 ml
951007 1000 ppm Amoniak jako wzorzec azotu (N), 475 ml
951207 100 ppm Amoniak jako wzorzec azotu (N), 475 ml
951211 Amoniakalny Regulator Siły Jonowej (ISA) określający pH z niebieskim barwnikiem, 475 ml, do próbek zawierających jony metaliczne
951210 Amoniakalny Regulator Siły Jonowej (ISA) (niskich poziomów) określający pH z niebieskim barwnikiem, 475 ml, do próbek nie zawierających jonów metalicznych
951213 Roztwór do przechowywania elektrody amoniakalnej, 475 ml
951209 Roztwór do napełniania wysokowydajnych elektrod amoniakalnych, 60 ml
951202 Roztwór do napełniania standardowych elektrod amoniakalnych, 60 ml
Roztwory amonowe dla modułu 931801, korpusu 9300BNWP i elektrody referencyjnej 900200 (półogniwa)
951007 1000 ppm Amoniak jako wzorzec azotu (N), 475 ml
900018-WA Roztwór wypełniający elektrody amonowej, 5 x 60 ml
Roztwory bromkowe dla elektrody kombinowanej 9635BNWP lub elektrod półogniwowych 9435BN oraz 900200 (półogniwa)
943506 0,1 M NaBr Wzorzec bromku, 475 ml
940011 Bromkowy Regulator Siły Jonowej (ISA), 475 ml
900063 Optimum Results Roztwór do napełniania D, 5 x 60 ml
Roztwory kadmowe dla elektrod kombinowanych 9648BNWP lub 9448BN i elektrody 900200 (półogniwa)
940011 Kadmowy regulator siły jonowej (ISA), 475 ml
900061 Optimum Results Roztwór do napełniania A, 5 x 60 ml
Roztwory wapnia dla elektrod kombinowanych 9720BNWP lub 9320BN oraz elektrody 900100 (półogniwa)
922006 0,1 M CaCl2 Wzorzec wapnia, 475 ml
923206 100 ppm jako CaCO3 Wzorzec wapnia, 475 ml
932011 Regulator siły jonowej wapnia (ISA), 475 ml
900061 Optimum Results Roztwór do napełniania A, 5 x 60 ml
Dwutlenek węgla Roztwory dla elektrody 9502BNWP
950206 0,1 M NaHCO3 Wzorzec dwutlenku węgla, 475 ml
950207 1000 ppm jako CaCO3 Wzorzec dwutlenku węgla, 475 ml
950210 Regulator siły jonowej dwutlenku węgla (ISA), 475 ml
950202 Roztwór do napełniania elektrody dwutlenku węgla, 60 ml
Chlorek Roztwory dla elektrod kombinowanych 9617BNWP lub 9417BN oraz 900200 (półogniwa)
941706 Wzorzec chlorku 0,1 M NaCl, 475 ml
941708 1000 ppm Wzorzec chlorku, 475 ml
941707 100 ppm Wzorzec chlorku, 475 ml
940011 Chlorkowy regulator siły jonowej (ISA), 475 ml
941709 Chlorek kompleksacyjny regulator siły jonowej (CISA), 2 x 475 ml
900062 Optimum Results Roztwór do napełniania B, 5 x 60 ml
900017 Roztwór do napełniania elektrody chlorkowej, 5 x 60 ml
Chlor resztkowy Roztwory dla elektrody 9770BNWP
977007 100 ppm jako Cl2 Wzorzec chloru resztkowego, 475 ml
977011 Chlor - odczynnik kwaśny, 475 ml
977010 Chlor - odczynnik jodkowy, 5 x 50 ml
Miedzian Roztwory dla elektrod kombinowanych 9629BNWP lub 9429BN oraz 900200 (półogniwa)
942906 Miedź - 0,1 M Cu(NO3)2
940011 Miedziowy regulator siły jonowej (ISA), 475 ml
900063 Optimum Results Roztwór do napełniania D, 5 x 60 ml
Cyjanek Roztwory dla elektrod kombinowanych 9606BNWP lub 9406BN oraz 900200 (półogniwa)
951011 Odczynnik alkaliczny do cyjanków, 10 N NaOH, 475 ml
900062 Optimum Results Roztwór do napełniania B, 5 x 60 ml
Fluorek Roztwory dla elektrod kombinowanych 9609BNWP lub 9409BN oraz 900100 (półogniwa)
940906 0,1 M NaF Wzorzec fluorku, 475 ml
940907 100 ppm Wzorzec fluorku, 475 ml
040908 10 ppm Wzorzec fluorku wstępnie zmieszany z TISAB II, kodowany kolorem niebieskim, 475 ml
040907 2 ppm Wzorzec fluorku wstępnie zmieszany z TISAB II, kodowany kolorem czerwonym, 475 ml
040906 1 ppm Wzorzec fluorku wstępnie zmieszany z TISAB II, kodowany kolorem zielonym, 475 ml
940916 Wzorzec fluorku Zestaw 4 x 475 ml, po jednym z 1 ppm Wzorzec fluorku wstępnie zmieszany z TISAB II (040906) oraz 10 ppm Wzorzec fluorku wstępnie zmieszany z TISAB II (040908)
940909 TISAB II dla elektrod fluorkowych ISE, 3,785 l
940999 TISAB II dla elektrod fluorkowych ISE, 4 x 3,785 l
940911 TISAB III (koncentrat) dla elektrod fluorkowych ISE, 475 ml
900061 Optimum Results Roztwór do napełniania A, 5 x 60 ml
Fluoroboran Roztwory dla elektrod 9305BN oraz 900200 (półogniwa)
930711 Fluoroboranowy regulator siły jonowej (ISA), 475 ml
Jodek Roztwory dla elektrod kombinowanych 9653BNWP lub 9453BN oraz 900200 (półogniwa)
945306 0,1 M wzorzec jodku NaI, 475 ml
940011 Jodkowy Regulator Siły Jonowej (ISA), 475 ml
900063 Optimum Results Roztwór do napełniania D, 5 x 60 ml
Ołów Roztwory dla elektrod kombinowanych 9682BNWP lub 9482BN oraz 900200 (półogniwa)
948206 0,1 M Pb(ClO4)2 Wzorzec ołowiu, 475 ml
900062 Optimum Results Roztwór do napełniania B, 5 x 60 ml
Azotan Roztwory dla elektrod kombinowanych 9707BNWP lub 9307BNWP oraz 900200 (półogniwa)
920706 0,1 M NaNO3 Wzorzec azotanu, 475 ml
920707 1000 ppm azotanu jako wzorca azotu (N), 475 ml
930707 100 ppm azotanu jako wzorca azotu (N), 475 ml
930711 Regulator siły jonowej azotanów (ISA), 475 ml
930710 Roztwór tłumiący zakłócenia azotanowe (NISS), 475 ml
900046 Optimum Results Roztwór do napełniania F, 5 x 60 ml
Roztwory azotynowe
954606 0,1 M NaNO2 Wzorzec azotynu, 475 ml
934610 Roztwór tłumiący zakłócenia azotynowe, 475 ml
900046 Optimum Results Roztwór do napełniania F, 5 x 60 ml
Roztwory tlenku azotu
954606 0,1 M NaNO2 Wzorzec tlenku azotu, 475 ml
956410 Bufor kwasowy z tlenkiem azotu, 475 ml
954602 Roztwór wypełniający elektrody tlenku azotu, 50 ml
Roztwory nadchloranowe
930711 Regulator siły jonowej nadchloranu (ISA), 475 ml
Potas Roztwory dla elektrod kombinowanych 9719BNWP lub 9319BN oraz 900200 (półogniwa)
921906 0,1 M KCl Wzorzec potasu, 475 ml
931911 Potasowy regulator siły jonowej (ISA), 475 ml
900065 Optimum Results Roztwór do napełniania E, 5 x 60 ml
Srebro Roztwory dla elektrod kombinowanych 9616BNWP lub 9416BN oraz 900200 (półogniwa)
940011 Regulator siły jonowej srebra (ISA), 475 ml
900062 Optimum Results Roztwór do napełniania B, 5 x 60 ml
900067 Optimum Results Roztwór do napełniania C (do próbek o różnych temperaturach), 5 x 60 ml
Sód Roztwory dla elektrod kombinowanych 8611BNWP lub 8411BN oraz 800300 (półogniwa)
941706 0,1 M NaCl Wzorzec sodu, 475 ml
841108 1000 ppm Wzorzec sodu, 475 ml
941107 100 ppm Wzorzec sodu, 475 ml
941105 10 ppm Wzorzec sodu, 475 ml
841111 Regulator siły jonowej Sodu (ISA), 475 ml
841113 Roztwór do regeneracji elektrody sodowej, 475 ml
841101 Roztwór do przechowywania elektrody sodowej, 475 ml
650700 Zestaw do analizy sodu metodą znanego dodatku (KAP)- 3 x 475 ml Regulator siły jonowej Sodu (ISA) (841111)
841109 Wzorzec sodu do analizy metodą znanego dodatku (KAP), 1000 ppm z ISA, 475 ml
900010 Roztwór wypełniający elektrody sodowej, 5 x 60 ml
900012 Roztwór wypełniający elektrody sodowej (niskiego poziomu), 5 x 60 ml
900004 Roztwór wypełniający elektrody sodowej mikro, 5 x 60 ml
Siarczan Rozwiązanie dla elektrody ołowianej 9682BNWP
948207 Wzorzec siarczanu 0,1 M Na2SO4 dla elektrody ołowiowej, 475 ml
Siarczek Roztwory dla elektrod kombinowanych 9616BNWP lub 9416BN oraz 900200 (półogniwa)
941609 Pakiet odczynników Sulfide SAOB, 4 x 475 ml
900061 Optimum Results Roztwór do napełniania A elektrody siarczkowej (do próbek o różnych temperaturach), 5 x 60 ml
900062 Optimum Results Roztwór do napełniania B do elektrody srebrowo/siarczkowej 5 x 60 ml
Surfaktanty Rozwiązania dla elektrod półogniw 9342BN oraz 900200 (półogniwa)
654202 0,01 M SLS Wzorzec środka powierzchniowo czynnego, 1 x 60 ml
654201 0,05 M Surfaktant hyamina, 475 ml
654205 Surfaktant titrant niejonowy, 475 ml
654203 Surfakant dodatek do próbki tritonX-100
810007 Roztwór wypełniający elektrody środków powierzchniowo czynnych, 5 x 60 ml
Tiocyjanian Rozwiązania dla elektrod półogniw 9458BN oraz 900200 (półogniwa)
940011 Regulator siły jonowej tiocyjanianu (ISA), 475 ml
Roztwory twardości wody
922006 0,1 M CaCl2 Wzorzec twardości wody, 475 ml
923206 100 ppm jako CaCO3 Wzorzec twardości wody, 475 ml

oznacza substancję niebezpieczną.