Thermo Scientific Orion 013016A / 013016MD - Celka przewodnictwa

013016A / 013016MD - Celka przewodnictwa

Chemicznie odporna celka przewodnictwa 2-elektrodowa

Uzyskaj dokładne odczyty z roztworów o niskiej przewodności, substancji wchodzących w reakcje chemiczne lub próbek o wysokiej przewodności, takich jak czysta woda, ług lub woda odpływowa, za pomocą sondy konduktometrycznej Thermo Scientific™ Orion™ 2 Cell.

Te uniwersalne sondy wykorzystują dwuelektrodową konstrukcję ogniwa do generowania odczytów przewodności elektrycznej próbek w laboratorium lub w terenie.

2-elektrodowe sondy konduktometryczne Orion są kompatybilne ze stołowymi i przenośnymi miernikami przewodności Thermo Scientific™ Orion Star™ i Versa Star Pro™. Sparowane razem instrumenty mogą być używane do uzyskiwania dokładnych, powtarzalnych odczytów przewodności, rezystywności, TDS i zasolenia.

2-elektrodowe ogniwa konduktometryczne 013016MD, 013016A i 013016D są stalowe (V4A), mają nominalną stałą komórkową 0,1cm-1 i są przeznaczone do użytku laboratoryjnego oraz do wody ultraczystej; zakres pomiarowy wynosi od 0,01μS/cm do 300μS/cm.

 • Standardowy zakres przewodnictwa
 • Do aplikacji laboratoryjnych
 • Obudowa z chemicznie odpornego szkła

Sondy konduktometryczne Orion 2-Cell są przeznaczone do użytku z:

 • Stołowymi i przenośnymi miernikami przewodności Thermo Scientific™ Orion™.
 • Wzorcami i roztworami przewodności Thermo Scientific™ Orion™.
 • Zestawami rezystorów i akcesoriami do kuwet przepływowych do stosowania z 2-komórkową, ultraczystą sondą konduktometryczną Thermo Scientific™ Orion™.
 • Przezroczystymi, plastikowymi, elastycznymi, nieftalanowymi rurkami PVC Thermo Scientific™ Nalgene™ do użycia z ogniwem przepływowym (nr kat. 87010060)

Zalecane dla:

 • Przeznaczone do użytku w laboratorium i w terenie
 • Specyfikacja:

  Nr kat.: 013016A 013016MD
  Złącze: 8 Pinowy wodoodporny DIN MiniDIN
  Długość kabla: 1 m 1,5 m
  Kompatybilność z miernikami: 555A, 550A, 162A, 136S, 135A, 131S, 130A Seria Star
  Zakres pomiaru: 0,01 μS/cm do 300 μS/cm 0,01 μS/cm do 300 μS/cm
  Aplikacje: woda dopływająca do kotłów, ultra czysta woda; zawiera celę przepływową woda dopływająca do kotłów, ultra czysta woda; zawiera celę przepływową
  Przybliżona stała celi: 0,1 cm-1 0,1 cm-1
  Materiał: stalowa/V4A stalowa/V4A
  Wymiary: Średnica - 13 mm
  Długość - 120 mm
  Objętość celi przepływowej
  8-12 ml
  Średnica - 13 mm
  Długość - 120 mm
  Objętość celi przepływowej
  8-12 ml
  Min/Maks zanurzenie: 35 / 110 mm 35 / 110 mm