Thermo Scientific Orion 011510MD - Celka przewodnictwa

011510MD - Celka przewodnictwa

Chemicznie odporna celka przewodnictwa 2-elektrodowa

Uzyskaj dokładne odczyty z roztworów o niskiej przewodności, substancji wchodzących w reakcje chemiczne lub próbek o wysokiej przewodności, takich jak czysta woda, ług lub woda odpływowa, za pomocą sondy konduktometrycznej Thermo Scientific™ Orion™ 2 Cell.

Te uniwersalne sondy wykorzystują dwuelektrodową konstrukcję ogniwa do generowania odczytów przewodności elektrycznej próbek w laboratorium lub w terenie.

2-elektrodowe sondy konduktometryczne Orion są kompatybilne ze stołowymi i przenośnymi miernikami przewodności Thermo Scientific™ Orion Star™ i Versa Star Pro™. Sparowane razem instrumenty mogą być używane do uzyskiwania dokładnych, powtarzalnych odczytów przewodności, rezystywności, TDS i zasolenia.

2-elektrodowe sondy konduktometryczne 011510MD i 011510 są epoksydowo-grafitowe, mają nominalną stałą komórkową 1,0cm-1 i są przeznaczone do użytku w terenie lub w laboratorium; zakres pomiarowy wynosi od 10μS/cm do 200mS/cm.

 • Standardowy zakres przewodnictwa
 • Do aplikacji laboratoryjnych
 • Obudowa z chemicznie odpornego szkła

Sondy konduktometryczne Orion 2-Cell są przeznaczone do użytku z:

 • Stołowymi i przenośnymi miernikami przewodności Thermo Scientific™ Orion™.
 • Wzorcami i roztworami przewodności Thermo Scientific™ Orion™.
 • Zestawami rezystorów i akcesoriami do kuwet przepływowych do stosowania z 2-komórkową, ultraczystą sondą konduktometryczną Thermo Scientific™ Orion™.
 • Przezroczystymi, plastikowymi, elastycznymi, nieftalanowymi rurkami PVC Thermo Scientific™ Nalgene™ do użycia z ogniwem przepływowym (nr kat. 87010060)

Zalecane dla:

 • Przeznaczone do użytku w laboratorium i w terenie
 • Specyfikacja:

  Nr kat.: 011510MD
  Złącze: MiniDIN
  Długość kabla: 3 m
  Kompatybilność z miernikami: Seria Star
  Zakres pomiaru: 10 μS/cm do 200 mS/cm
  Aplikacje: laboratoryjne i terenowe
  Przybliżona stała celi: 1,0 cm-1
  Materiał: epoksydowa/grafitowa
  Wymiary: Średnica - 18 mm
  Długość - 134 mm
  Min/Maks zanurzenie: 35 / - mm