Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Perkin-Elmer/Packard MultiProbe II HT oraz MultiProbe II HT EX

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Perkin-Elmer/Packard MultiProbe II HT oraz MultiProbe II HT EX

 • Szczegółowy proces kontroli jakości:

   Każda partia końcówek przechodzi 15 testów: wizualną inspekcję, sprawdzenie wymiarów, testy funkcjonalne oraz testy czystości.
  • Inspekcja wizualna:

    Zapewnia brak zniekształceń, pęcherzyków powietrza, przebarwień, zmętnień.
  • Sprawdzanie wymiarów:

    Pomiar długości, szerokości, a także obwodu wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Testy funkcjonalne:

    Sprawdzają pracę końcówek ze stacją, do której są one przeznaczone. Określają prawidłowe dopasowanie końcówek, wydajność pipetowania, CV, a także czy końcówki są prawidłowo zrzucane.
  • Test czystości:

    Sprawdzane w niezależnym laboratorium pod względem czystości od RNA, DNA, RNazy, DNazy, ATP, a także łatwopalności.

  Końcówki BioRobotix posiadają certyfikat sterylności, a także protokół walidacji. Oprócz samych końcówek, sprawdzane są także statywy.

 • Kompatybilność:

   Każda partia końcówek sprawdzana jest na stacjach pipetujących, do których została stworzona. Zapewnia to idealne dopasowanie końcówek.
 • Najniższe CV:

   Współczynnik zmienności określa różnice w dozowaniu między poszczególnymi końcówkami. BioRobotix osiągają najniższy procent CV z końcówek dostępnych na rynku.

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix pasujące do stacji pipetujących Perkin-Elmer/Packard MultiProbe II HT oraz MultiProbe II HT EX.

Specyfikacja:

Przewodzące do stacji Multiprobe II HT, Multiprobe II HT EX
Nr kat. Pojemność Ilość Opis Sterylność
901-251 20µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Sterylne
901-252 20µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Niesterylne
901-253 20µl 50 x 96 Statyw, przewodzące, Econopack Niesterylne
901-011 10µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, z barierą ART Sterylne
902-251 50µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Sterylne
902-252 50µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Niesterylne
902-253 50µl 50 x 96 Statyw, przewodzące, Econopack Niesterylne
902-011 30µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, z barierą ART Sterylne
903-251 200µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Sterylne
903-252 200µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Niesterylne
903-253 200µl 50 x 96 Statyw, przewodzące, Econopack Niesterylne
903-011 175µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, z barierą ART Sterylne
904-251 1000µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Sterylne
904-252 1000µl 10 x 96 Statyw, przewodzące Niesterylne
904-253 1000µl 50 x 96 Statyw, przewodzące, Econopack Niesterylne
904-011 1000µl 10 x 96 Statyw, przewodzące, z barierą ART Sterylne
Przeźroczyste do stacji Multiprobe II HT, Multiprobe II HT EX
901-261 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
901-262 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
901-021 10µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
902-261 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
902-262 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
902-021 30µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
903-261 200µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
903-262 200µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
903-021 175µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne