Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Caliper/Zymark RapidPlate, Presto, SciClone oraz Allegro

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Caliper/Zymark RapidPlate, Presto, SciClone oraz Allegro

 • Szczegółowy proces kontroli jakości:

   Każda partia końcówek przechodzi 15 testów: wizualną inspekcję, sprawdzenie wymiarów, testy funkcjonalne oraz testy czystości.
  • Inspekcja wizualna:

    Zapewnia brak zniekształceń, pęcherzyków powietrza, przebarwień, zmętnień.
  • Sprawdzanie wymiarów:

    Pomiar długości, szerokości, a także obwodu wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Testy funkcjonalne:

    Sprawdzają pracę końcówek ze stacją, do której są one przeznaczone. Określają prawidłowe dopasowanie końcówek, wydajność pipetowania, CV, a także czy końcówki są prawidłowo zrzucane.
  • Test czystości:

    Sprawdzane w niezależnym laboratorium pod względem czystości od RNA, DNA, RNazy, DNazy, ATP, a także łatwopalności.

  Końcówki BioRobotix posiadają certyfikat sterylności, a także protokół walidacji. Oprócz samych końcówek, sprawdzane są także statywy.

 • Kompatybilność:

   Każda partia końcówek sprawdzana jest na stacjach pipetujących, do których została stworzona. Zapewnia to idealne dopasowanie końcówek.
 • Najniższe CV:

   Współczynnik zmienności określa różnice w dozowaniu między poszczególnymi końcówkami. BioRobotix osiągają najniższy procent CV z końcówek dostępnych na rynku.

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix pasujące do stacji pipetujących Caliper/Zymark RapidPlate, Presto, SciClone oraz Allegro.

Specyfikacja:

Przeźroczyste do stacji RapidPlate, Presto, SciClone oraz Allegro
Nr kat. Pojemność Ilość Opis Sterylność
920-261 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
920-262 50µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
920-021 40µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
921-261 100µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
921-262 100µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
921-021 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
923-261 200µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
923-262 200µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
923-021 100µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne