Końcówki Thermo Scientific BioRobotix Low Retentiondo automatycznych stacji pipetujących Beckman.

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix Low Retention do automatycznych stacji pipetujących Beckman

 • Szczegółowy proces kontroli jakości:

   Każda partia końcówek przechodzi 15 testów: wizualną inspekcję, sprawdzenie wymiarów, testy funkcjonalne oraz testy czystości.
  • Inspekcja wizualna:

    Zapewnia brak zniekształceń, pęcherzyków powietrza, przebarwień, zmętnień.
  • Sprawdzanie wymiarów:

    Pomiar długości, szerokości, a także obwodu wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Testy funkcjonalne:

    Sprawdzają pracę końcówek ze stacją, do której są one przeznaczone. Określają prawidłowe dopasowanie końcówek, wydajność pipetowania, CV, a także czy końcówki są prawidłowo zrzucane.
  • Test czystości:

    Sprawdzane w niezależnym laboratorium pod względem czystości od RNA, DNA, RNazy, DNazy, ATP, a także łatwopalności.

  Końcówki BioRobotix posiadają certyfikat sterylności, a także protokół walidacji. Oprócz samych końcówek, sprawdzane są także statywy.

 • Kompatybilność:

   Każda partia końcówek sprawdzana jest na stacjach pipetujących, do których została stworzona. Zapewnia to idealne dopasowanie końcówek.
 • Najniższe CV:

   Współczynnik zmienności określa różnice w dozowaniu między poszczególnymi końcówkami. BioRobotix osiągają najniższy procent CV z końcówek dostępnych na rynku.

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix Low Retention pasujące do stacji pipetujących Beckman.

Specyfikacja:

Przeźroczyste Low Retention do stacji Biomek FX/NX, Multimek AP96 oraz Biomek 3000
Nr kat. Pojemność Ilość Opis Sterylność
918-261-05 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
918-262-05 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
918-021-05 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
919-261-05 250µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
919-262-05 250µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
919-021-05 130µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
Przeźroczyste Low Retention do stacji Biomek 2000 oraz Biomek 1000
915-261-05 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
915-262-05 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
915-021-05 20µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
917-261-05 200µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Sterylne
917-262-05 200µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
917-021-05 130µl 10 x 96 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
Przeźroczyste Low Retention 384 do stacji Biomek 2000 oraz Biomek 1000
935-261-05 30µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste Sterylne
935-262-05 30µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
935-021-05 25µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
938-262-05 35µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
938-021-05 40µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne