Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Beckman Biomek FX/NX 384 oraz Multimek AP384

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix do automatycznych stacji pipetujących Beckman Biomek FX/NX 384 oraz Multimek AP384

 • Szczegółowy proces kontroli jakości:

   Każda partia końcówek przechodzi 15 testów: wizualną inspekcję, sprawdzenie wymiarów, testy funkcjonalne oraz testy czystości.
  • Inspekcja wizualna:

    Zapewnia brak zniekształceń, pęcherzyków powietrza, przebarwień, zmętnień.
  • Sprawdzanie wymiarów:

    Pomiar długości, szerokości, a także obwodu wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Testy funkcjonalne:

    Sprawdzają pracę końcówek ze stacją, do której są one przeznaczone. Określają prawidłowe dopasowanie końcówek, wydajność pipetowania, CV, a także czy końcówki są prawidłowo zrzucane.
  • Test czystości:

    Sprawdzane w niezależnym laboratorium pod względem czystości od RNA, DNA, RNazy, DNazy, ATP, a także łatwopalności.

  Końcówki BioRobotix posiadają certyfikat sterylności, a także protokół walidacji. Oprócz samych końcówek, sprawdzane są także statywy.

 • Kompatybilność:

   Każda partia końcówek sprawdzana jest na stacjach pipetujących, do których została stworzona. Zapewnia to idealne dopasowanie końcówek.
 • Najniższe CV:

   Współczynnik zmienności określa różnice w dozowaniu między poszczególnymi końcówkami. BioRobotix osiągają najniższy procent CV z końcówek dostępnych na rynku.

Końcówki Thermo Scientific BioRobotix pasujące do stacji pipetujących Biomek FX/NX 384 oraz Multimek AP384.

Specyfikacja:

Przeźroczyste 384 do stacji Biomek FX/NX z głowicą 384-dołkową oraz Multimek AP384
Nr kat. Pojemność Ilość Opis Sterylność
935-021 25µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
935-261 30µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste Sterylne
935-262 30µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste Niesterylne
938-021 40µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste, z barierą ART Sterylne
938-261 50µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste Sterylne
938-262 50µl 10 x 384 Statyw, przeźroczyste Niesterylne